FJÄRDE BÖNEN

Föregående

 29 

Följande
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.

Alla livets gåvor kommer från Gud. Han låter sin sol lysa över både onda och goda. Människors insatser kan ge oss mycket som är gott, men det är Gud som gör all mänsklig verksamhet möjlig. Det är han som upprätthåller livet här i världen.

Det är inte lätt att lita på Guds givmildhet. All den fattigdom och nöd som finns i världen väcker tvivel på Guds godhet. Alltför många människor saknar bröd för dagen och annat nödvändigt.

Bönen Fader vår vill få oss att tänka på andra människors behov och att gå in för en måttfull livsstil. Vi som har fått uppleva Guds godhet är skyldiga att dela med oss av det som vi har och att se till att alla får en tillräcklig utkomst. Också i nödsituationer kan vi tro på Guds löfte att ständigt vårda sig om oss och om hela skapelsen.

Gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskärda bröd. (Ords. 30:8)
Jesus sade: ”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?” (Matt. 6:26)
Jesus sade: ”Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.” (Joh. 6:33)

Vårt dagliga bröd giv oss i dag.

VAD ÄR DET? SVAR:

Gud ger nog också utan vår bön dagligt bröd åt alla människor, också åt de onda. Men vi ber i denna bön att Gud skall lära oss inse denna välgärning, så att vi med tacksägelse tar emot vårt dagliga bröd.

VAD FÖRSTÅS MED DAGLIGT BRÖD? SVAR:

Allt som hör till kroppens näring och behov, som mat och dryck, kläder och skor, hus och hem, åker, boskap, egendom och pengar, from maka, fromma barn, fromt tjänstefolk, from och pålitlig överhet, god regering, gynnsam väderlek, frid, hälsa, tukt och ära, goda vänner, trogna grannar och annat sådant.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 29 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bönen Fader vår