SJÄTTE BÖNEN

Föregående

 31 

Följande
Och inled oss icke i frestelse.

De frestelser som bibeln och bönen Fader vår talar om vill locka oss att överge tron på Guds godhet. Djävulen och vårt eget själviska jag får oss att söka vår trygghet på annat håll än hos Gud.

Den kristna människans liv är en daglig kamp. Vi är hela tiden utsatta för mycket ont: likgiltighet, hat, avund, självgodhet och maktbegär. Vi är indragna i kampen mellan å ena sidan mörkret och synden och å andra sidan ljuset och tron. Vi förstår inte, varför Gud låter det onda drabba oss.

Också i våra allra svåraste stunder får vi rikta vår blick mot Gud och allt vad han har lovat i sitt ord. Han ger oss kraft att härda ut i prövningarna.

Tänk på hela den väg som Herren, din Gud, har låtit dig vandra under dessa fyrtio år i öknen, för att tukta dig och sätta dig på prov, för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. (5 Mos. 8:2)
Jobs hustru sade till Job: ”Håller du fortfarande fast vid din oförvitlighet? Förbanna Gud och dö!” Han svarade henne: ”Du talar som en dåre. Vi tar emot det goda från Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?” – Under allt detta kom inte ett syndigt ord över Jobs läppar. (Job 2:9–10)
Eftersom Jesus själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas. (Hebr. 2:18)

Och inled oss icke i frestelse.

VAD ÄR DET? SVAR:

Gud frestar ingen, men vi ber i denna bön att Gud skall beskydda och bevara oss, så att inte djävulen, världen och vårt eget kött bedrar oss och förför oss till otro, förtvivlan och andra svåra synder och laster, och att, om vi anfäktas av dem, vi dock till sist skall vinna och behålla segern.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 31 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bönen Fader vår