Till läsaren

En katekes skall kort och tydligt redogöra för den kristna tron. Dess grundläggande uppgift är att hjälpa oss att leva i tro på Gud och i kärlek till varandra.

De tio buden, trosbekännelsen och bönen Fader vår utgör katekesens kärna. Denna kärna är gemensam för kristna i många skilda trossamfund. Liksom i Martin Luthers Lilla katekes redogörs här också för dopets och nattvardens sakrament, samt för några andra centrala begrepp.

De tio buden är uttryck för livets grundlag. De talar om vad vi bör göra och låta bli att göra. Av trosbekännelsen framgår vem Gud är, vad han har gjort för oss och vad han ger oss. Bönen Fader vår hjälper oss att närma oss Gud i bön, så att vår tro på honom består och vi kan leva enligt hans vilja. Dopets sakrament utgör grunden för vårt andliga liv. Nattvarden ger oss kraft att leva i tro och kärlek. Genom hela livet bärs vi av bibelns ord, förlåtelsen i bikten, bönen och Guds välsignelse.

Katekesen ger oss bibelns centrala innehåll i ett nötskal. Den är avsedd att vara en andlig handbok, bl.a. i hemmet. Den har ett budskap till oss och stöder oss i vårt vardagsliv. Var och en kan ständigt på nytt tänka på vad den har att säga just henne eller honom själv.Innehållsförteckning   Index