DET HELIGA DOPET

Föregående

 34 

Följande

Gud skänker oss sin nåd genom sitt ord och sina sakrament. Kristus själv har instiftat dopet och nattvarden. De är sakrament. Guds ord är i dem förenat med något materiellt: vattnet, brödet och vinet. I tron får vi ta emot sakramenten, som är synliga tecken på Guds nåd. I dopet och nattvarden är Kristus på ett verkligt och påtagligt sätt mitt ibland oss.

Dopvattnet är vanligt, rent vatten. Förenat med Guds ord är det ett frälsande vatten, ty det renar oss från all synd. Kristus uppmanar oss i sin missionsbefallning att göra alla folk till hans lärjungar genom att döpa dem och lära dem.

Dopet sker i den treenige Gudens namn. Prästen gjuter tre gånger vatten över dopkandidatens huvud och säger: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.” Hänvisningen till Guds namn är en bekännelse av att dopet är ett Guds verk och oberoende av våra prestationer.


Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.
(Gal. 3:26–27)
På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. (1 Petr. 3:21)


VAD ÄR DOPET? SVAR:

Dopet är inte bara vatten, utan det är ett vatten som är inneslutet i Guds bud och förbundet med Guds ord.

VILKET ÄR DÅ DETTA GUDS ORD? SVAR:

Det som vår Herre Jesus Kristus säger i Matteus sista kapitel: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.”

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 34 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Sakramenten