DOPETS BETYDELSE

Föregående

 36 

Följande

I dopet förenar Gud oss med Kristi död och uppståndelse. Guds Son har dött i vårt ställe och hans seger över döden ger oss delaktighet i det nya livet.

Dopet förpliktar oss att lita enbart på Kristus och att leva med honom som föredöme. Vi måste likväl varje dag erkänna, att den gamla själviska människan lever kvar i oss vid sidan av den nya, och den gamla människan drar oss bort från Gud.

Det dop som vi en gång har fått bär oss genom hela livet. Dopets förbund håller också när vår tro vacklar. När vi litar på dopets nåd behöver vi inte göra bättring av egen kraft. Den heliga Anden tuktar varje dag vårt själviska jag och väcker ny tro och kärlek i våra hjärtan. Dopet ger oss mod att leva och mod att dö.

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. (Rom. 6:3–4)
Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast. (Hebr. 10:22–23)

VAD BETYDER DÅ DETTA DOP I VATTEN? SVAR:

Det betyder att den gamla människan i oss genom daglig ånger och omvändelse skall dränkas och dödas med alla synder och onda begär och att en ny människa i stället varje dag skall träda fram och uppstå, som skall leva evigt för Gud i rättfärdighet och helighet.

VAR STÅR DET SKRIVET? SVAR:

Aposteln Paulus skriver i brevet till romarna i det sjätte kapitlet: ”Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 36 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Sakramenten