ÅTTONDE BUDET

Föregående

 8 

Följande
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

Gud vill att vi skall respektera varandra. Den som älskar sin nästa slår också vakt om hennes goda namn och rykte. Att förlora sin heder är en smärtsam upplevelse, som kan ha konsekvenser för hela livet.

Vi vill gärna att andra skall ha bara gott att säga om oss. Vi bör uttrycka oss om dem så som vi väntar att de skall tala om oss. Om andra människor talar illa om någon, kräver kärleken att vi stöder och hjälper den förtalade.

En annan människas rykte bör försvaras såväl privat som offentligt. I offentliga sammanhang bör vi iaktta kravet på rättvisa och sanning, liksom på öppenhet. Vi får likväl inte utan tvingande skäl och absolut visshet avslöja en medmänniskas förseelser.

Det är rättsväsendets sak att avgöra om någon är skyldig till ett brott eller inte och att ställa den skyldige till svars. I privatlivet har vi ingen anledning att utsätta andra för beskyllningar av skilda slag eller avslöja deras svagheter. Vår uppgift är att hjälpa dem att bli fria från det förgångna och att uppmuntra dem att söka en ny inriktning för sitt liv.

Du skall inte sprida falska rykten. Gör inte gemensam sak med den skyldige genom att vittna falskt. Du skall inte följa mängden i det som är ont och inte ge efter för den så att du förvränger sanningen, när du vittnar i någon sak.
(2 Mos. 23:1–2)
Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. (Kol. 3:9–10)

Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

VAD ÄR DET? SVAR:

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte vittnar falskt om, förråder och baktalar vår nästa eller sprider ut onda rykten om honom, utan vi skall ta honom i försvar, tänka och tala gott om honom och tyda allt till det bästa.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 8 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden