NIONDE BUDET

Föregående

 9 

Följande
Du skall inte ha begär till din nästas hus.

Det nionde och det tionde budet är exempel på hur långt både kärlekens krav och själviskhetens makt kan sträcka sig. I dessa bud utvidgas och fördjupas det som är sagt i de tidigare buden. Gud ser också vad vi tänker i hemlighet, och hans bud utvidgas här till att gälla också det som vi har begär till.

Vi skall skydda och försvara vår medmänniska, även om det betyder att vi måste avstå från våra egna rättigheter. Gud förbjuder oss att skaffa oss fördelar på andras bekostnad, låt vara att de medel vi använder är fullt lagliga.

Buden kräver att vi handlar rätt också när ingen samhällelig lag förpliktar oss att göra så. De tvingar oss att blicka in i vårt innersta och upptäcka de verkliga orsakerna till våra handlingar.

När vi avundas andra människor deras egendom och eftertraktar den, antingen öppet eller i våra hjärtan, visar vi att vi inte har förtroende för Gud. Han vill att vi litar på honom och förväntar oss livets goda av honom.

Ve dem som tänker ut illdåd och ofärd där de ligger i sina sängar och går till verket när dagen gryr – det står i deras makt! De får lust till åkrar och stjäl dem, och till hus och tar dem. De lägger under sig både man och hus, både ägare och egendom. (Mika 2:1–2)
Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte, men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var, om inte lagen hade sagt: ”Du skall inte ha begär.” (Rom. 7:7)

Du skall inte ha begär till din nästas hus.

VAD ÄR DET? SVAR:

Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte med list står efter vår nästas arv eller hus, eller under sken av lag och rätt lägger beslag på det, utan vi skall hjälpa honom att behålla vad han äger.

(Martin Luthers Lilla katekes)Föregående 9 FöljandeInnehållsförteckning   Index   De tio buden