BIBELN

Föregående

 40 

Följande
Guds budskap till oss

Bibeln är de kristnas heliga bok. I Gamla testamentet och i Nya testamentet berättas om Guds gärningar och om hans kärlek till alla människor. Liksom hos Kristus förenas i bibeln det mänskliga med det gudomliga. I bibeln talar Gud själv på människors språk.

Bibeln, Guds ord, utforskar och prövar oss och avslöjar så vår själviskhet och otro. Liksom en spegel visar den oss hurdana vi verkligen är. Samtidigt riktar den vår blick mot Frälsaren, som har gjort för oss det som vi inte själva kan göra. Kristus och hans kärlek till oss är nyckeln till bibelordet.

Eftersom vi inte kan bygga vårt liv på vad vi själva förmår, måste vi ständigt söka vår trygghet i Guds ords löften. När vi läser och lyssnar till Guds ord, väcker den heliga Anden förtröstan och frimodighet hos oss.


Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.
(Ps. 119:105)
Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.
(2 Petr. 1:21)Föregående 40 FöljandeInnehållsförteckning   Index   Bibeln, bikten...