Föregående

 Bibeln, bikten, 
 bönen och välsignelsen 

Följande

BIBELN

Guds budskap till oss

Bibeln

BIKTEN

Förlåtelsens ord till oss

Bikten

BÖNEN

Hjärtats samtal med Gud

Bönen

HERRENS VÄLSIGNELSE

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er
och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte
till er och give er frid.
I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Herrens välsignelse


Innehållsförteckning   Index